Karla Šlechtová - leader hnutí ANO v Plzeňském kraji
Prosazuji     ​

Dobrý život v zemi slušných lidí

Zjednodušení řízení státu – spolupráci státu, krajů, měst a obcí,
vč. elektronizace veřejné správy

Dostupnost ale i hospodárnost veřejných služeb pro naše občany

Slušnost a zdravý rozum v politice a ve veřejném prostoru

Smysluplné a srozumitelné zákony s pozitivními dopad na občany

Bezpečnost a svobodu našich občanů a naší země

Rozvoj našeho venkova, našich vesnic, pro život našich občanů

Podpořím dostupné a kvalitní bydlení pro náš spokojený život

– pro seniory, děti a rodiny

 

Jasná a nekorupční pravidla veřejného investování

Správné čerpání evropských fondů,

nastavení priorit podle našich českých potřeb

Zákony vedoucí k podpoře investic – bytové domy, silnice, sportoviště

Podporu sportu a volnočasových aktivit

pro všechny věkové kategorie v obcích

Podporu oprav a rekonstrukcí našich kulturních památek

 

Slušné podnikání

Akce v kraji

Festival světel Blik blik
Festival světel Blik blik
Festival světel Blik blik
Festival světel Blik blik
Festival světel Blik blik
Festival světel Blik blik
Festival světel Blik blik

Projevy