Ovlivňování veřejného mínění


Již začaly naplno politické kampaně. Každá politická strana či hnutí bude říkat to samé: "Chceme to či ono, protože to lidé chtějí.", "Zajistíme, podpoříme, navýšíme, snížíme, atd. atd. ... " Není umění slíbit všechno, co občané a voliči chtějí slyšet. Umění je přijít s myšlenkami, které jsou realizovatelné. A tady spoléhám na zdravý rozum nás všech.

#KarlaŠlechtová #KarlaSlechtova #volby

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Youtube social icon
  • Twitter Social Icon
© Karla Šlechtová 2018

Zpracovatel: Karla Šlechtová