top of page

Ministerstvo veřejného investování


A nejen! Potřebujeme, opravdu již potřebujeme, změnu tzv. kompetenčního zákona - zákona, který zřizuje jednotlivá ministerstva a další ústřední orgány naší státní správy a stanovuje jejich kompetence a odpovědnosti. Ministerstvo pro místní rozvoj ve svých agendách od pohřebnictví, přes veškerou správu evropských fondů, regionální rozvoj, bytovou politiku, cestovní ruch, zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o vyvlastňování, stavební zákon atd. je agendově nejrozmanitější a nejsložitější instituce. Ale! vše se dalo poskládat tak, aby agendy dávaly smysl. Pojďme se o to zasadit!

#KarlaŠlechtová #KarlaSlechtova #volby

bottom of page