top of page

Lež a omyl ani za Trabanta neschováš


Karla Šlechtová

Ministerstvu zemědělství včera několik hodin nešly webové stránky, jejich systém zkolaboval. Smutné, ale kolegům se to nakonec podařilo opravit. Člověk nemusí být znalec počítačových sítí, aby pochopil, že taková věc se může stát komukoli. Co ale pochopit nelze, že si na ministerstvu zemědělství zřejmě nevidí na špičku nosu, když si vybrali stejný den na kritiku jiných elektronických systémů, nepoměrně složitějších, než je jejich web, na kritiku Národního elektronického nástroje (NEN). O tomto sytému tvrdí, že je to takový „předražený Trabant“. (viz http://www.agris.cz/clanek/196505). Ale ani tímto vtipným příměrem nezakryjí, že uvedené výhrady jsou omyly, nepravdy a lži. Na vysvětlenou: Systém NEN funguje pro státní i soukromé instituce jako jakési tržiště veřejných zakázek, kde lze najít nejvýhodnějšího dodavatele. Rozhodla o něm Vláda ČR už v roce 2011. Až do letošního roku ale stát platil miliony korun soukromým firmám, které nabízely podobné produkty. To však nyní končí, soukromá tržiště se musí začít živit na komerční bázi. Přijít o zaručené státní dotace se jim samozřejmě nechce. A tak zmíněné firmy hledají kohokoli, kdo by je v boji o veřejné peníze podpořil. Možná není úplně překvapivé, že tentokrát se jich osobně zastal právě lidovecký ministr Marian Jurečka. Na zmíněném ministerstvu mají s podporou soukromých subjektů proti zájmům státu a veřejnosti letité zkušenosti. Vzpomeňme třeba jen na všechny ty pozemkové aféry.... Nepátrejme ale po motivech. Ministr Marian Jurečka se každopádně jako novopečený znalec problematiky elektronických systémů v mnoha věcech plete. Dovoluji si tedy jeho omyly, nepravdy a lži v tomto textu opravit. Tvrzení MZe č. 1: „MMR nezajistilo migraci dat z dosud užívaných systému na NEN.“ Nepravda. Stávající koncesní smlouvy s provozovateli těchto tržišť jim jasně ukládají povinnost tato data archivovat po dobu 5 až 10 let. Tvrzení MZe č. 2: „NEN prý používá zastaralou technologii, kterou výrobce podporuje jen do roku 2021.“ Omyl. Tím výrobcem je totiž firma Microsoft a jak všichni mimo ministerstvo zemědělství víme, tento největší světový dodavatel softwaru své produkty neustále vylepšuje, vyvíjí a pravidelně obměňuje. I v tomto případě je obměna v plánu. Tvrzení MZe č.3: „Počet dodavatelů veřejných zakázek přes NEN je jen 354.“ Lež. Počet dodavatelů je k dnešnímu dni přes 1500 a tento počet stále stoupá. Tvrzení MZe č.4: „NEN je uživatelsky nepřívětivý.“ ????? Jak to proboha na ministerstvu zemědělství vědí, když přes NEN zadali pouze 9 (devět) testovacích zakázek, zatímco jiná ministerstva, která si nestěžují, jich už zadala stovky? Zkrátka a dobře, kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Ale ani přirovnáním k předraženému Trabantu nemůže ministerstvo zemědělství a jeho současný šéf zakrýt, že ve své argumentaci lžou, neříkají pravdu a mýlí se.

Text byl převzat z osobního blogu na www.aktualne.cz


bottom of page