Plzeň - Světový den seniorů v katedrále Sv. Bartoloměje