top of page

Prioritou jsou vojáci (A report)


V armádě jsou profesionálové, kteří vědí, co dělají, potřebují ale vytvořit vhodné podmínky.

Na post ministryně resortu pro místní rozvoj jste se dostala takříkajíc zespodu, předtím jste si prošla řadou funkcí. Je znalost státního sektoru výhodou, díky které člověka takzvaně snadno neopijí rohlíkem?

Samozřejmě. Člověk musí úředníky znát, aby jim rozuměl a uměl odlišit běžné a po- třebné administrativní procesy od triků, jak nemuset něco udělat nebo nepřevzít osobní odpovědnost. A to je moje další úloha. Chci zpřehlednit systém práce celého ministerstva, zefektivnit ho a udělat ho více transparentní. Veřejnost by také měla vědět, že Ministerstvo obrany není jen armáda, ale že je zde spousta dalších povinností, například řízení pěti stát- ních podniků s tisíci zaměstnanci.

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.


bottom of page