top of page

Projev ministryně obrany České republiky Karly Šlechtové na velitelském shromáždění náčelníka Generá


Vážený pane předsedo vlády, vážený pane náčelníku Generálního štábu Armády České republiky, ředitelé vojenské policie a vojenského zpravodajství, velitelky, velitelé, dámy a pánové,

s poslední větou pana předsedy vlády, že mám velké ambice, souhlasím. Mám. Chci ty prostředky utratit a my je utratíme. Tady mám tým, se kterým to utratíme. Musíme dostávat takové specifikace, které budou reálné, a které zvládneme do akvizičního procesu pustit. Začnu trošku obšírněji. Když jsem kandidovala v loňském roce do Parlamentu České republiky, kandidovala jsem proto, že mám ráda svou zemi a chci jí sloužit, což jsem dokázala i tři a čtvrt roku na Ministerstvu pro místní rozvoj. Chci jí sloužit dál. Díky pozici ministryně obrany a já za ni ještě jednou děkuji panu předsedovi vlády, doufám, že společně s vámi zajistíme takovou obranyschopnost naší země, že budeme na čelných příčkách našeho aliančního spojenectví v rámci NATO.

Pan předseda vlády říkal, že máme druhou nejmenší armádu. To máme, ale máme jednu z nejkvatlitnějších armád a za to bych chtěla poděkovat já vám, generálnímu štábu, všem velitelům a velitelkám, protože je to díky vašemu řízení a velení vašim vojákům. Když jsem se v Afghánistánu setkala se šéfem celé mise NATO generálem Nicholsonem a dalšími, všichni chválili české vojáky. České vojáky chválili především za jejich schopnosti. Dotazovala jsem se jich, co by od nás více požadovali a oni řekli: „Buďte takoví, jací jste. Pokračujte ve výchově vašich vojáků a v tom, co dosud umí a pokračujte v tom, že učíte vojáky naše i z ostatních členských států to, co umíte.“ Za tohle vám osobně děkuji.

Rok 2018 a další roky nebudou jednoduché. Čeká nás opravdu velké množství práce. Chceme zlepšit podmínky v armádě. Jednak samozřejmě pro rekturační nábory vojáků, všichni víme, že naším cílej je, jak říkal pan armádní generál, dva tisíce vojáků ročně. Nicméně nezapomínejme, že tam je určitá úmrtnost způsobena z mnoha důvodů. Chtěla bych eliminovat úmrtnost z důvodů, které můžeme ovlivnit. To znamená zajistit větší osvětu, aby se mladí lidé stali vojáky České republiky ať už profesionály, součástí aktivních záloh a dobrovolných záloh. Myslím si, že armádní podmínky, včetně finančních, jsou velmi dobré k tomu, abychom vychovávali vojáky.

Určitě jste zaslechli, že bych ráda zavedla brannou výchovu do škol a to nejen do středních, ale i do základních škol. Domnívám se, že vzdělání je klíčem k tomu, abychom si vychovávali budoucí generaci, která bude našimi vojáky velice kvitována.

Co nás čeká dál?

Přestože naše vláda v tuto chvíli nemá důvěru a je v demisi, určitě jste si všimli,

že ministerstvo obrany včetně Armády České republiky pracuje na plné obrátky. Řešíme mnoho věcí, které mi leží na stole. Ať už jsou to velké akviziční projekty nebo je to vize a budoucnost české armády. Padla zde informace o koncepci výstavby Armády České republiky do roku 2030. V tuto chvíli jsme v roce 2018 a zhruba do dvou let se na ni podíváme, jestli nepotřebuje aktualizovat. Než se podíváme na střednědobé cíle, kterou vám jsou, předpokládám, všem známy, kde jsou uvedeny velké akviziční projekty, musím zhodnotit, že tyto střednědobé cíle nejsou zcela navázány na stávající projekty a zakázky. Prostě to nesedí. Mým úkolem od předsedy vlády je, abych toto procesně dala dohromady, a také se o to snažím.

V tuto chvíli chci aktualizovat střednědobé cíle tak, aby byly reálné, ale zároveň ambiciózní, protože v letošním roce máme utratit přes 60 miliard korun. Loni se nám to nepovedlo, neutratili jsme 4,5 miliardy korun. Velmi ráda bych lépe nastavila celé plánování našich budoucích potřeb. Slabé místo nevidím ve velení a řízení armády, ale v plánování do budoucna. Vzhledem k tomu, že vy víte, co chcete, aspoň je mi to sdělováno na poradách, je potřeba plánovat tak, abychom tomu přizpůsobili veškeré procesy, jak vzdělávací a akviziční, tak z hlediska schopností našich vojáků. Musíme se připravovat na budoucnost. Ne na válku, která byla, ale na to, co může přijít. Musím zmínit kybernetické útoky a vyzdvihnout vaši práci v rámci všech utajovaných informací, za což děkuji jak Vojenskému zpravodajství, tak Armádě České republiky, protože na kybernetické úkoly se zaměřuje celá naše vláda a je nutné, abyste se na ně začali zaměřovat i vy a vychovávali vojáky, kteří to budou umět. To pro mě znamená změnu a přizpůsobení oborů na Vojenské střední škole a Univerzitě obrany tak, aby obory odpovídaly potřebám naší armády a také naší země.

Určtitě bych chtěla vymýtit chaos a netransparentnost, který mi leží na stole v rámci akvizičních procestů. Je jich opravdu velké množství a nesmí se stát, že požadujeme například hypoteticky 80 kusů něčeho a nakonec vláda schválí, že to budou jen 20 kusů. To se nesmí stát. Buď víme, co chceme a od toho máte ministra, který to na vládě prosadí, a věřte mi, že vám budu oporou ve vládě. Všichni jste to slyšeli od předsedy vlády i ode mě, že peníze máme. Musím vědět, co potřebujete, k čemu to bude směřovat a také na jak dlouho tyto věci budeme potřebovat, ať se to týká třeba vrtulníků, kde došlo ke shodě a doufám, že v nejbližších měsících budeme víceúčelové vrtulníky zadávat. Pan armádní generál zde zmiňoval, že je velice složité přijít z bitevníků na víceúčelové. Pochopila jsem, že přesně musíme definovat naši poptávku, aby byla realizovatelná, a abych to od vás z generálního štábu dostala v takové formě, která se dá zadat. Nemůžeme zadávat nereálné potřeby. Od toho jsem sestavila tým lidí z ministerstva obrany a Armády České republiky z generálního štábu, kteří si sednou a jasně řeknou, jaká bude specifikace, abychom neustoupili z ničeho, co vy chcete. Nemá smysl, abychom tu kolem sebe dva roky tančili, dávali něco dohromady a dopadlo to jako s víceúčelovými vrtulníky, kdy neprošla žádná nabídka. Ani americká ani italská. Informuji o tom, že to může mít velké diplomatické dopady nejen pro mě jako minsitryni obrany, ale také pro premiéra a celou vládu. Tomu chci do budoucna zabránit. V tuhle chvíli budeme zadávat to, v čem jsme si jisti, že to existuje, protože to máme ve strategii vyzbrojování, ale také to, co je opravdu potřeba. Se mnou můžete počítat, protože ve mně máte velkou oporu.

Technika a výzbroj. Je fajn, když všechno budeme mít, ale sebelepší výzbroj a opravená nebo modernizovaná technika nám nedá dohromady vystrojeného vojáka. Mnozí se uculují, když řeknu, že vojáci potřebují nové boty nebo výstroj. Studovala jsem všechny rozkazy ohledně výstroje. Každý voják má například nárok za dva roky na maskáče, každý voják má nárok jednou za dva roky na boty. Když s vojáky mluvím, říkají mi, že nejsou. Budu se zaměřovat i na to, aby výstroj opravdu byla. Vím, že brněnský, respektive vyškovský výstrojní sklad je nejspíš plný, ale co ty ostatní? Také se tam dostanu na návštěvu. Naši vojáci musí mít všechno, co potřebují, aniž by si to museli kupovat sami v army shopech.

Letošní osmičkový rok není jen připomínkou sta let Československa. Chci zmínit také rok 1938 nebo srpen 1968. Tehdejší situaci a silnějším protivníkům mohla naše armáda těžko čelit, tím více je pro nás všechny důležité, aby garantem naší bezpečnosti a státní suverenity byli silní a spolehliví partneři. Proto chci zdůraznit naše členství v Severoatlantické alianci, které je pro nás velice důležité. Sami to víte lépe, než my politici. Bez NATO bychom možná ani nebyli schopni ubránit naši zemi. Potřebujeme naše partnery.

Dnes večer odlétám na ministerské setkání ministrů obrany NATO, budu tam samozřejmě tlumočit

náš mandát, naše požadavky. Doufám, že se vrátím s tím, že tam uslyším od vedení NATO, jakým způsobem vést rok 2018 a další roky především co se týká zahraničních misí. To je poslední věci, kterou chci zmínit. Pan předseda vlády o tom už mluvil. Objevují se různé hlasy, mediální tlaky a informace o zahraničních misích a operacích. Jsem odhodlána a připravena v letošním roce dát komplexní mandát na vládu i do parlamentu na zvýšení počtu vojáků v našich zahraničních operacích a misích v jednotlivých státech. Otázkou je, zda budeme rozšiřovat naše působení do jiných států, ale v tuto chvíli víte, že téměř 300 vojáků posíláme do Pobaltí. Za naše zahraniční mise jsem velmi ráda, protože je to tvrdá škola pro naše vojáky, aby si vyzkoušeli dovednosti, které je vy učíte.

Chci vám poděkovat za vaši práci a věřte, že si jí vážím. Ne často budu milá, protože se ptám a ptám se na dotěrné otázky, na které nikdo není schopen odpovědět. Chci nastavit fungování ministerstva obrany, armády, vojenské policie a vojenského zpravodajství a všech našich složek včetně státních podniků LOM nebo VOP, které mají sloužit čistě státu. Tyto podniky vyrábějí věci pro komerční subjekty a mým dalším úkolem je změnit to, aby sloužily pouze nám, tzn. ministerstvu obrany. Je to těžký úkol, ale věřím, že se dá zvládnout.

Děkuji vám za vaši práci a přeji, aby vaše dnešní jednání dopadlo dobře. Děkuji vám.

Karla Šlechtová

Ministryně obrany ČR

Dům armády Praha, 13. února 2018


bottom of page