top of page

Projev na slavnostním nástupu u příležitosti předání funkce náčelníka Generálního štábu AČR

(FOTO, VIDEO)

Vážený pane generále Bečváři, vážený pane generále Opato, vážené dámy, vážení pánové, vojákyně, vojáci,

dnešní den je významný pro Armádu České republiky, ale i pro celou Českou republiku. Generál Bečvář neměl snadnou úlohu. Pod jeho pravomocí pokračovala obměna logistického vybavení, modernizace výzbroje, zdokonalovaly se formy a metody výcviku. Armáda plně obstála. Ve svých zahraničních misí opravdu na jedničku.

Svoji práci pan generál Bečvář odváděl s velkým osobním nasazením, bez ohledu na množství vynaložených sil nebo času. Osobně jsem si

velmi dobře vědoma, že rozsah činnosti náčelníka Generálního štábu Armády České republiky je obrovský. Je to věc náročná, koncepční, strategická. Jsou nutné vysoce odborné znalosti a samozřejmě strategie a dosah mnoha rozhodnutí zákonitě přesahuje horizont běžných dnů a vrací se zpět v mnoha souvislostech a podobách.

Současná Armáda České republiky je v mnohém obrazem vůle, erudice a schopností velení generálního štábu vtělených do efektivního a fungujícího systému vedení a rozhodování. Za to patří velký dík panu generálu Bečvářovi.

Vývoj ozbrojených sil České republiky i nadále rozhodující měrou ovlivňují takové faktory, jako je naše členství v NATO, Evropské unii, naše mise v rámci OSN, stávající bezpečnostní situace a tomu všemu se naše armáda musí přizpůsobit.

Pan generál Bečvář toto přizpůsobení již započal. Nyní pan generál Opata bude pokračovat v jeho krocích. Přála bych si, aby Generální štáb Armády České republiky byl i nadále sjednocujícím prvkem síly, jistoty a stability armády, všech českých vojáků. Přála bych si, abychom byli výkladní skříní kvality schopností našich vojáků. Za to patří mé osobní velké poděkování panu generálu Bečvářovi, protože on rozhodoval za poslední roky o vašich schopnostech, o schopnostech sil, které nasadíme do zahraničí a co jsem byla se svými zahraničními partnery schopna sdílet, jsme za to velmi, velmi pozitivně hodnoceni.

Vojenský a lidský potenciál je třeba nacházet nejen ve velení, ale také v lidské podobě velení. Osobně se domnívám, že pan armádní generál Bečvář toto plnil. Chci vás všechny ujistit, že ministerstvo obrany bude generálnímu štábu a samozřejmě i novému náčelníkovi generálního štábu, vždy oporou.

Udělám všechno pro to, aby se k všeobecnému konsensu o prioritách resortu vždy dospělo tou nejkratší cestou. Odcházejícímu náčelníkovi generálního štábu panu generálu Josefu Bečvářovi děkuji za to, že si vizi moderní, sebevědomé a efektní Armády České republiky dokázal nejen představit, ale zahájil i její realizaci. Nás všechny, pana generála Opatu především, čeká dokončení této realizace.

Generálporučík Aleš Opata vstupuje do zcela nové a velmi náročné etapy své vojenské kariéry. Jmenování na vysoký armádní post není jen oceněním toho, co již vykonal, ale také vyjádřením důvěry v to, co muž jeho formátu teprve dokáže. Osobně očekávám, že ke společnému úspěchu naší armády, ministerstva obrany a obranyschopnosti naší země, která je v našich rukou, pomůže jeho osobní iniciativa, odvaha, pověstná energie, houževnatost, tvořivé plánování a schopnost bleskové improvizace.

Pane generále Bečváři, pane generále Opato, oběma vám přeji hodně štěstí v následujících letech. Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat panu armádnímu generálu Bečvářovi. Pane generále, u armády jste mnoho let, celý svůj život, dovolte mi, abych vás ocenila nejvyšším resortním dekretem ministryně obrany, kterým je Kříž obrany státu.

Děkuji vám!

Karla Šlechtová

Národní památník na Vítkově, 2. května 2018


bottom of page