top of page

Projev na zahájení jubilejní 50. sezóny Leteckého muzea Kbely

(FOTO,VIDEO)

Vážené dámy a pánové,

vítám vás u příležitosti padesátého výročí Leteckého muzea ve Kbelích. Osobně bych chtěla vyzdvihnout pana plukovníka Aleše Knížka,

který hovořil přede mnou, protože nebýt jeho, tak Letecké muzeum ve Kbelích není zdaleka v tak dobrém stavu, v jakém se nachází. Totéž platí pro celý Vojenský historický ústav. Mohu-li vás poprosit, zatleskejme všichni panu plukovníku Knížkovi.

Víte, vždycky to chce nějakého tahouna, který dokáže přesvědčit hlavně politiky, kteří rozhodují o penězích a pan plukovník Knížek to vždycky dokázal. Svědčí o tom celé zdejší muzeum. Máme tady téměř tři sta exponátů, máme zrekonstruovaný Hangár č. 43, který budeme slavnostně otevírat a chystáme s panem plukovníkem další rekonstrukce, takže doufám, že se vám tady bude líbit.

Chci poděkovat také zaměstnancům Vojenského historického ústavu a Leteckého muzea Kbely, vašim rodinám a dobrovolníkům, protože bez vás by muzeum nebylo. Děkuji i těm, kteří nám darovali, propůjčili nebo prodali exponáty, které zde v letošním roce můžete vidět.

Co více je symboličtější, než to, že dnes zahajujeme výroční 50. sezónu leteckého muzea na první letecké základně, která v Československé republice vznikla.

Vítejte, užijte si to a přeji vám hezký den!

Karla Šlechtová,

Letecké muzeum Praha-Kbely, 28. dubna 2018


bottom of page