Otevření výstavy - Doteky státnosti (VHÚ, Pražský hrad)