Ukázka: vyprošťování bojového vozidla pěchoty speciálně upraveným vyprošťovacím tankem VT-72.