top of page

Ukázka: vyprošťování bojového vozidla pěchoty speciálně upraveným vyprošťovacím tankem VT-72.


bottom of page