Ukázka: vyprošťování bojového vozidla pěchoty speciálně upraveným vyprošťovacím tankem VT-72.


  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Youtube social icon
  • Twitter Social Icon
© Karla Šlechtová 2018

Zpracovatel: Karla Šlechtová